ข่าวโรงฝึก

ทางโรงฝึก จะงดฝึกในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 19:00-21:00 น.

เนื่องจากพานักกีฬาไปทำการแข่งขันแมทช์ยูยิสสูชิงแชมป์ประเทศไทย

ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557