วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่

หยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558
เปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558