ปรมาจารย์

อาจารย์ น.ต. ประจันต์ วัชรปาน

เพื่อเป็นที่ระลึกถึง น.ต. ประจันต์ วัชรปาน ผู้สืบทอดวิชายูยิสสูที่แท้จริงของไทย
(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)

aprajun

วิชาอิทเท็น ยูยิสสูเป็นวิชาสายหนึ่งที่ผ่านมาจากท่านอาจารย์ประจันต์ วัชรปาน ผู้ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ในด้านศิลปะการต่อสู้ในเมืองไทย
aprajan2index
ภาพผู้ชนะเลิศ ยูยิสสู ปี 2476 เป็นปีแรกของการแข่งขัน "ยูยิสสู" (อ.ประจันต์นั่งด้านหน้า ซ้าย)

ในอดีตท่านอาจารย์ประจันต์เป็นผู้ฝึกยูยิสสูในยุคแรก ๆ ของเทพศิรินทร์
และ ชนะเลิศการแข่งขันยูยิสสูหลาย ๆ ครั้ง ( 4 ปีซ้อน 2476-77-78-79 )
จนกระทั่งเป็นคนไทยหนึ่งในห้าคนที่ได้รับเลือกให้เดินทางไปฝึกวิชายูโดที่โคโดกัน
ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นชุดแรกของไทย เพื่อที่พัฒนาเปลี่ยนวิชายูยิสสูที่สอนอยู่
ให้กลายมาเป็นวิชายูโด

โดยนักยูยิสสู 5 คน ที่ได้รับเลือกไปศึกษายูโดที่โคโดกันประเทศญี่ปุ่นได้แก่

1. อ.จำรัส ศุภวงศ์
2. อ.ประจันต์ วัชรปาน
3. อ.สมศักดิ์ กิตติสาธร
4. อ.ทนง ชุมสาย
5. อ.นาคาโมโต

 

jujitsu11

เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นทางเรือ

aprajan5

ตัวแทนประเทศไทยทั้งห้าคนที่ไปฝึกวิชายูโดที่โคโดกันเป็นชุดแรกScreenHunter_01 Nov. 07 17.56
โดยทั้งหมดได้รับสายดำขั้นแรกจากประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะกลับมาประเทศไทย
นอกจากนั้นอาจารย์ประจันต์ยังได้รับวุฒิสายดำลำดับสาม จากสมาคมคาราเต้ประเทศฟิลิปปินส์
ได้รับวุฒิสายดำจากวิชาไอคิโดประเทศญี่ปุ่น และยังศึกษาศิลปะการต่อสู้ในอีกหลายแขนง
(Aiki-jutsu ,Kyudo ,Kendo ,Tanto jutsu ,Hanbo-jutsu, jo-jutsu,Eskima,...)

aprajan1

aprajan1_1aprajan3

pic1

ต่อมาอาจารย์ประจันต์ได้เป็นผู้ก่อตั้งโรงฝึกยูโดกองทัพอากาศ และ
ทำการสอนวิชาการต่อสู้ให้กับหน่วยคอมมานโดกองทัพอากาศและหน่วยสารวัตรทหาร
เมื่อเกษียรอายุราชการมา ก่อนจะเสียชีวิตท่านได้รับคุณวุฒิที่สูงสุดของยูโดคือสายดำลำดับที่สิบ (สายแดง)

jujitsu10

pic31

นอกเหนือจากวิชายูโดที่ได้มาเปิดสอนโดยทั่วไปแล้ว ในส่วนของยูยิสสูอาจารย์ประจันต์
ได้เลือกที่จะทำการสอนให้กับเฉพาะผู้ที่สนใจจริง ๆ และ หน่วยของคอมมานโดทหารอากาศเท่านั้น
ซึ่งต่อมาได้ถูกสอนในชื่อของวัชรยูยิสสู โดยโรงฝึกอิทเท็นยูยิสสูก็เป็นกิ่งก้านที่แตกมาจากวัชรยูยิสูนั่นเอง
jujitsu8