โรงฝึก และ การฝึก

โรงฝึกอิทเท็น ยูยิสสู

ในภาษาญี่ปุ่นคำว่า อิทเท็น 一天 มีความหมายถึง ท้องฟ้า หรือ เวหา
ในอดีตโรงฝึกเปิดขึ้นครั้งแรกโดยอาจารย์เอก โอสถหงษ์ โดยทำการฝึกสอนวัชรยูยิสสู
มาตั้งแต่ประมาณปี 2544 และ จนกระทั่งอาจารย์เอกได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
โรงฝึกได้ทำการสอนต่อไปโดยกลุ่มลูกศิษย์อาวุโส และ ในช่วงปี 2547 โรงฝึกเปลี่ยนชื่อโรงฝึกเป็นอิทเท็นยูยิสสู
โดยทำการปิดโรงฝึกไปช่วงหนึ่งเมื่อมีปัญหาเรื่องสถานที่ ต่อมาได้กลับมาเปิดอีกครั้งในปี 2551

แม้ว่าจะเป็น เก็นได ยูยิสสู แต่การฝึกจะเป็นในรูปแบบของยูยิสสูที่มีทั้งแบบโบราณ(โคริว)
และ แบบสมัยใหม่(เก็นได) ซึ่งในแบบของโคริวจะประกอบด้วยการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวในด้านมือเปล่า
และ อาวุธ ส่วนในแบบของเก็นไดได้นำกติกาของสปอร์ต ยูยิสสู สากลมาใช้กับการฝึกและแข่งขัน
ปัจจุบัน อ.เกรียงศักดิ์ เทพโยธิน เป็นหัวหน้าโรงฝึก

การฝึกยูยิสสูของโรงฝึกอิทเท็นจะประกอบไปด้วยส่วนหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

  • Atemiwaza การต่อสู้ด้วยการโจมตี
  • Newaza การต่อสู้บนพื้นด้วยท่านอน
  • Nagewaza การต่อสู้ด้วยการทุ่ม
  • Ukemiwaza การฝึกการล้ม
  • Kansetsu waza การต่อสู้ด้วยการหักล๊อก
  • การต่อสู้ด้วยอาวุธ
  • Goshin jutsu การต่อสู้เพื่อการป้องกันตัว

การฝึกในโรงฝึกอิทเท็นยูยิสสู
โรงฝึกมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการฝึกสอนยูยิสสูในประเทศไทย และ เพื่อให้วิชายังคงอยู่ต่อไป
จะมีการฝึกทั้งด้านร่างกาย และ จิตใจ เทคนิคที่ใช้จะมีทั้งการต่อสู้ทั้งด้านการต่อสู้มือเปล่าและการใช้อาวุธ
โดยการต่อสู้มือเปล่าจะฝึกทั้งด้านการต่อสู้ด้วยการโจมตี จับควบคุม ล๊อค ทุ่ม ปล้ำ

2 3

การฝึกประกอบด้วย
ในวิชาของอิทเท็น ยูยิสสูจะประกอบไปด้วยการฝึกทั้งด้านมือเปล่าและการใช้อาวุธ นอกจากการฝึกทางด้านร่างกายแล้ว
โรงฝึกอิทเท็น ยูยิสสูยังใช้แนวทางในการฝึกแบบบูชิโด ที่ฝึกฝนทั้งร่ายกายและจิตใจของผู้ฝึกให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

 

ระดับสายและการเลื่อนสาย
เพื่อทำการวัดผลการฝึกของผู้เรียน และ รักษามาตรฐานในการฝึกของผู้เรียน
ลำดับสายก่อนสายดำมีทั้งหมดแปดระดับ
โรงฝึกจะเปิดทำการสอบสายให้ผู้ฝึกเป็นประจำทุก ๆ สองถึงสามเดือน
ผู้ฝึกที่มีเวลาในการฝึกครบตามกำหนดสามารถเข้าสอบได้เมื่อมีการจัดสอบ

 

โรงฝึก

ทำการสอนโดย อ.เกรียงศักดิ์ เทพโยธิน (อ.นัท) สายดำอันดับสาม
อ.เกรียงศักดิ์ มีประสบการณ์ในด้านศิลปะการต่อสู้มาเป็นเวลานานในหลายวิชาการต่อสู้
เคยรับตำแหน่งรองชนะเลิศการแข่งขันยูยิสสูภายในเมื่อประมาณปี 2545
ได้รับสายดำอันดับสามจากโรงฝึกอิทเท็นยูยิสสู
นอกจากนั้นยังได้รับสายดำอันดับสี่ในวิชาเทควันโด และ สายดำลำดับห้าในวิชาบูจินกัน บูโด ไทจุสสุ

สถานที่ : สยามไฟเตอร์คลับ
ผู้สนใจติดต่อ อ.เกรียงศักดิ์ โทร 0841109687

แผนที่สยามไฟเตอร์คลับ