คอร์สป้องกันตัว

คอร์สศิลปะป้องกันตัว (Goshin-jutsu)

นอกจากการฝึกยูยิสสูในแบบปรกติ โรงฝึกยังได้จัดให้มีคอร์สฝึกที่มุ่งเน้นเฉพาะการป้องกันตัว
สำหรับคอร์สศิลปะการป้องกันตัว จัดเป็นคอร์สในระยะสั้น สำหรับสุภาพชนที่ต้องการฝึก
ศิลปะการป้องกันตัวโดยเน้นที่การป้องกันตัวมากกว่าการฝึกตามรูปแบบของยูยิสสูปกติ
หลังจากที่หลาย ๆ ท่านได้สอบถามมาเนื่องจากเป็นคอร์สที่เคยเปิดทำการสอนเมื่อในอดีต
ทางโรงฝึกได้ปรับปรุงหลักสูตรการสอนและได้ทำการเปิดคอร์สศิลปะการป้องกันตัวดังนี้

วิชาโกชินจุสสุ หรือ วิชาการป้องกันตัวนั้นจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างจากการฝึกทั่วไปก็คือ
ในการฝึกจะไม่ยึดกับรูปแบบตามปกติ แต่จะเน้นการจำลองสถานการณ์การพลิกแพลงท่าต่าง ๆ
เพื่อการป้องกันตัวซึ่งจะทำให้ผู้ฝึกสามารถจดจำและเข้าใจถึงหลักการณ์ป้องกันตัวให้เร็วที่สุด
สำหรับที่นี่ไม่มีการฝึกท่าแฟนซี หวือหวา หรือท่าโชว์ ทุกท่าเป็นท่าเพื่อการใช้งานจริงเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย

ระดับ ชั่วโมงการฝึก ค่าใช้จ่าย
การป้องกันตัวขั้นต้น 10 ชั่วโมง 2500 บาท 

บุคคลใดที่เหมาะกับการฝึกศิลปะการป้องกันตัว

- สุภาพชนทั่วไปที่สนใจการฝึกการป้องกันตัวแต่ยังไม่อยากเข้าฝึกเป็นระยะเวลายาวเหมือนกับ
การฝึกศิลปะการต่อสู้ทั่ว ๆ ไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รับเฉพาะอายุ 12 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เรียน

สำหรับคอร์สป้องกันตัวจะทำการเปิดสอนเป็นกลุ่มย่อย ตั้งแต่สี่ท่านขึ้นไป
ในกรณีที่มาเพียงคนเดียวผู้สนใจสามารถลงชื่อและรอให้ครบจำนวนก่อนเริ่มฝึกได้

เครื่องแต่งกายระหว่างการฝึก

ชุดลำลอง ไม่แนะนำให้ใช้กางเกงขาสั้น

ผู้ฝึกสอน

ครูฝึกจากอิทเท็นยูยิสสู มีประสบการณ์สอนและประสบการณ์ในด้านศิลปะการต่อสู้เป็นเวลานานกว่าสิบปี

สอบถามและสมัคร

โทร 0841109687

 สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกนอกสถานที่ หรือ ต้องการจัดการฝึกศิลปะการป้องกันตัวให้กับหน่วยงานสถานศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ทั้งสองโรงฝึก ตามที่มีเบอร์โทรศัพท์ด้านบน